Ajuts de menjador i transport escolar curs 2024 - 2025

Us informem que les sol·licituds d'ajuts de menjador i transport escolar pel curs 2024-2025 es podran tramitar a partir del dia 13 de maig de 2024 a les 9.00 h.
Les sol·licituds rebudes fins al 09 de juny de 2024 que siguin resoltes favorablement seran d'aplicació el primer dia de curs (excepte els alumnes de I3, pels quals aquest termini s'allargarà fins al 14 de juliol).