Informació relativa a la tramitació d'ajut de menjador i/o transport escolar

Referent a la sol·licitud
Accés gestió dels ajuts i beques
Edicte referent a la concessió dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021/2022