Preguntes freqüents

Servei de menjador escolar

Si en tinc necessitat, puc demanar una dieta especial?
Un usuari es pot donar de baixa temporalment del servei de menjador?
Puc fer ús del servei de menjador si tinc un deute pendent amb aquest?
Si un dia l’infant no es queda a menjar, com es justifica i s’abona l’absència durant el curs?
Qui són els usuaris fixos o eventuals de menjador?
Quins usuaris tenen dret a la gratuïtat del servei?
Quants monitors/res hi haurà en el menjador escolar?
Com poden utilitzar el servei els usuaris eventuals?
A qui m’haig de dirigir per la gestió diària del servei?
Noves altes i altres modificacions

Ajuts i beques

Com m’assabentaré de la resolució dels ajuts (beques)?
Qui pot sol·licitar l’ajut de menjador i/o transport?
Com em puc continuar beneficiant de l’ajut de menjador si me l’ha concedit un Consell Comarcal i em trasllado de comarca de residència?

Servei de transport escolar

Puc canviar de parada durant el curs?
Com puc fer ús del servei de transport escolar?
Quins usuaris del servei de transport escolar tenen dret a gratuïtat? (Transport obligatoris)
Com es dona de baixa un usuari del servei de transport escolar?

Qüestións generals

Com puc presentar queixes, suggeriments o reclamacions de qualsevol dels serveis?