REVISIÓ D'AJUT DE MENJADOR

Davant del resultat de la resolució de beca, si esteu disconforme amb el resultat o creieu que hi pot haver un error podeu efectuar la corresponent reclamació a través de la tramitació d'una instància genèrica.

https://seu.selva.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269005284505775806120


En aquesta hi heu de fer constar:
El nom i cognom de l'alumne, el seu IDALU i el centre educatiu on està inscrit.
A la reclamació ens heu de fer constar el motiu pel qual necessiteu que es faci aquesta revisió si veieu que hi ha hagut alguna anomalia.
A la vegada necessitem que ens adjunteu el comprovant de tramitació de la petició d'ajut.

Per a més informació podeu enviar un correu electrònic a:

educacio@selva.cat