Serveis educatiusConsell Comarcal de la Selva

Transport escolar

Horaris i parades Formularis i documents Normativa del servei Preu del servei

Transport escolar

transport escolar

Mesures per a l’ùs del transport escolar, en el marc de la pandémia Covid19

En el marc de la pandèmia Covid19, i seguint les normatives i recomanacions vigents, el Consell Comarcal de la Selva aplicarà les següents mesures al servei de transport escolar de cara a l’inici del proper curs 2020-21, que seran d’ús obligatori per a tot els alumnes usuaris del servei:

  • Per tal de poder pujar a l’autobús serà necessari haver tramitat prèviament la inscripció al servei. Els alumnes que no s’hagin inscrit no podran fer ús del servei fins que tramitin aquesta inscripció
  • L’ús de la mascareta serà obligatori per a als alumnes d’educació primària i secundària i recomanable per als alumnes d’educació infantil.
  • Els infants i adolescents de primària i secundària hauran d’accedir a l’autobús amb la mascareta col•locada, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada.
  • Es podran utilitzar la totalitat dels seients. Quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris. S’intentarà agrupar l’alumnat per grups estables.
  • L’alumne tindrà un mateix seient assignat que haurà de conservar i respectar durant tot el curs escolar. D’aquesta manera es tindran localitzats els possibles vincles entre alumnes
  • A les parades de bus escolar, quan es deixen i es recullen els infants i adolescents, és molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït.
  • En el transport escolar es garanteix una ventil•lació forçada de caràcter permanent que en garanteix la purificació de l’aire.

Com sol·licitar l'alta al servei de transport escolar per al curs 2021-22.

A continuació us detallem diferents vies per fer arribar les vostres sol·licituds al Consell Comarcal de la Selva:

A) Presentació per via telemàtica

Per fer-ho, heu de seguir els següents passos

1.Omplir el formulari de sol·licitud

2.Signar-lo digitalment

3.Obrir el procediment d’instància genèrica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva, adjuntar-hi el formulari, signar-la digitalment i trametre-la

Transmetre via instància electrònica, cal disposar del certificat electrònic (idCAT, eDNI ) o estar donats d’alta al servei  dCAT mòbil per identificar-vos.

Podeu obtenir l’IdCAT mòbil a través del següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

B) Imprimint el formulari, signar-lo manualment i presentar-lo presencialment a través de qulasevol oficina del Consell Comarcal de la Selva.

C) Imprimint el formulari, signar-lo manualment i enviar-lo a través de qualsevol oficina de Correus

La Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix la presentació de documentació a través de Correus com una forma vàlida de relació amb l’administració.

En aquest cas, la presentació de les sol·licituds d’ajuts de menjador i transport escolar a través de les Oficines de Correus s’haurà de fer mitjançant la fórmula de  (estampillat del formulari de sol·licitud per part del funcionari de l’Oficina de Correus) i enviament al Consell Comarcal de la Selva mitjançant  ,a la següent adreça:

ConsellComarcal de la Selva
Passeig Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners

De forma general, recordeu que arran de les mesures preventives establertes davant l'evolució dels contagis del #CoVID19, es recomana no fer desplaçaments innecessaris, evitar les aglomeracions i el contacte amb altres persones, per la qual cosa us recomanem el tràmit per via telemàtica d’aquesta sol·licitud.