Serveis educatiusConsell Comarcal de la Selva

Menjador escolar

Menú escolar de maig del 2021 Formularis i documents Normativa del servei Preu del servei

Menjador escolar

menjador

Com sol·licitar l'ajut de menjador per al curs 2020-21.

Davant l’excepcionalitat del moment, la presentació de sol·licituds dels ajuts de menjador i transport escolar es pot veure alterada per la incertesa de quan es podrà accedir a les escoles per presentar presencialment la documentació necessària.

Per aquest motiu, habilitem inicialment la presentació telemàtica, tot i que us tindrem puntualment informats sobre les opcions de presentació presencial, que s’establiran en breu, en funció de com evolucionin les limitacions actuals.

En tot cas, a continuació us detallem diferents vies per fer arribar les vostres sol·licituds al Consell Comarcal de la Selva:

A) Presentació per via telemàtica

Per fer-ho, heu de seguir els següents passos

  1. Omplir el formulari de sol·licitud
  2. Signar-lo digitalment
  3. Obrir el procediment d’instància genèrica a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva, adjuntar-hi el formulari, signar-la digitalment i trametre-la

Transmetre via instància electrònica, cal disposar del certificat electrònic (idCAT, eDNI ) o estar donats d’alta al servei  dCAT mòbil per identificar-vos.

Podeu obtenir l’IdCAT mòbil a través del següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

B) Imprimint el formulari, signar-lo manualment i presentar-lo presencialment.

La incertesa provocada pel Covid19 fa que actualment molts dels canals on normalment es poden presentar les sol·licituds d’ajut (escoles, ajuntaments, Consell Comarcal, etc.) es trobin tancats o amb unes condicions d’obertura molt limitades.

Tot i que les previsions actuals poden canviar, està previst que a partir de l’1 de juny les escoles recuperin certa normalitat i pugueu presentar-hi les sol·licituds. Tot i això, caldrà estar atents a l’evolució de la pandèmia per veure si aquests previsions es poden complir.

Per tant, us recomanem que abans de desplaçar-vos a la vostra escola o alguna oficina de l’administració pública, us informeu prèviament de les condicions d’obertura i accés.

En tot cas, si finalment les sol·licituds no es poguessin presentar a través de les escoles, el Consell Comarcal podrà allargar el termini de presentació d’aquesta primera convocatòria d’ajuts més enllà del 19 de juny, per tal de permetre que aquelles famílies que no hagin pogut presentar la sol·licitud de forma telemàtica puguin fer-ho presencialment.

C) Imprimint el formulari, signar-lo manualment i enviar-lo a través de qualsevol oficina de Correus

La Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix la presentació de documentació a través de Correus com una forma vàlida de relació amb l’administració.

En aquest cas, la presentació de les sol·licituds d’ajuts de menjador i transport escolar a través de les Oficines de Correus s’haurà de fer mitjançant la fórmula de notificació administrativa (estampillat del formular de sol·licitud per part del funcionari de l’Oficina de Correus) i enviament al Consell Comarcal de la Selva mitjançant  tramesa certificada, a la següent adreça:

Consell Comarcal de la Selva
Passeig Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners

De forma general, recordeu que arran de les mesures preventives establertes davant l'evolució dels contagis del #CoVID19, es recomana no fer desplaçaments innecessaris, evitar les aglomeracions i el contacte amb altres persones, per la qual cosa us recomanem el tràmit per via telemàtica d’aquesta sol·licitud.