Serveis educatiusConsell Comarcal de la Selva

Menjador escolar

Menú escolar de setembre del 2021 Formularis i documents Normativa del servei Preu del servei

Menjador escolar

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA TRAMITACIÓ DE L’AJUT DE MENJADOR I /O TRANSPORT ESCOLAR

Us informem que el termini de presentació de sol·licituds d’ajut de menjador i/o transport escolar per al curs 21/22 ha finalitzat, excepte en el cas d’alumnes que el proper curs escolar cursin P3, que podran fer la sol·licitud fins el proper dijous 15 de juliol.

A partir d’avui només s'atendran noves sol·licituds per a situacions familiars amb necessitats socioeconòmiques sobrevingudes.

En aquest sentit, es consideren sol·licituds sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert en la convocatòria i en què les unitats familiars al·leguin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

  • Nova matrícula.
  • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.
  • Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
  • També es podran incloure reclamacions de peticions denegades, en els casos d’unitats familiars en els que la seva situació econòmica i/o sociofamiliar s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
  • Altres situacions degudament justificades

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.